Process- och industriautomation

I sektionen Process- och industriautomation samlas medlemsföretag som är verksamma inom området för att driva branschspecifika frågor. Sektionen arbetar genom kontakter med myndigheter, politik och andra aktörer som är relevanta för utvecklingen av förutsättningarna för branschen.

Sektionen Processautomationär också verksam på mässor, både som medarrangör och som ansvarig för vissa aktiviteter.

Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa/maskin och miljö. Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etc. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende.