För att profilera branschen

och skapa gemensam framgång

Fastighetsautomation

I sektionen Fastighetsautomation samlas medlemsföretag som är leverantörer av system, produkter och tjänster för styrning av funktioner i fastigheter.

Process- och industriautomation

I sektionen Process- och industriautomation samlas medlemsföretag som är leverantörer av styrsystem och tjänster, både hela system och enbart produkter.

Om oss
Efter drygt 60 års verksamhet som sektioner inom den tidigare IM-föreningen, har automationsföretagen tagit steget och etablerat en egen förening. Sedan årsskiftet 2010 finns Branschorganisationen Svensk Automation.
Branschorganisationen Svensk Automation arbetar med att stärka branschen i allmänhet och medlemsföretagen i synnerhet genom att bevaka och agera i branschgemensamma frågor, informera om branschen samt vara mötesplats och forum för samverkan. Genom att samarbeta skapar man en starkare bransch.

Kalender

Hittade inga aktiviteter för valt datum och framåt.
Bli medlem!

Vill även ditt företag vara med och dra nytta av de fördelar vi erbjuder:

  • Professionellt nätverk - träffa kollegor i branschen
  • Inflytande och rabatter på mässor
  • Egen marknadsstatistik
  • Koll på lagar och regelverk
  • Tillsammans skapar vi strategisk överblick över branschen!