Lagar och regler
Här har vi listat några av de EU-direktiv och lagar som man behöver ha koll på i branschen.

RoHS - begränsning av farliga ämnen

 • Bly, sexvärt krom m fl farliga ämnen är i förbjudna att använda i vissa produkter. OBS! EU:s revidering av direktivet blev klar våren 2011.
 • Innebär i korthet
  • Vidgad omfattning: alla elektroniska produkter omfattas, utom angivna undantag.
  • Medicintekniska produkter kommer att omfattas.
  • CE-märkningen omfattar nu även RoHS.

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen.
Läs mer om reglerna här.

REACH - registrering av ämnen

 • För att få säker användning av alla ämnen, ska dessa registreras. Information ska samlas om hur ämnena ska användas på säkert sätt. Därtill ska farliga ämnen även kunna begränsas eller förbjudas.

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen
Läs mer om reglerna här.

WEEE - Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

 • Krav på rapportering av produkter som sätts på marknaden, i EE-registret.
 • Krav på hantering av och rapportering om uttjänta produkter.

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket.
Läs mer om reglerna här