För att profilera branschen

och skapa gemensam framgång

Fastighetsautomation

I sektionen Fastighetsautomation samlas medlemsföretag som är leverantörer av system, produkter och tjänster för styrning av funktioner i fastigheter.

Process- och industriautomation

I sektionen Process- och industriautomation samlas medlemsföretag som är leverantörer av styrsystem och tjänster, både hela system och enbart produkter.

Om oss
Efter drygt 60 års verksamhet som sektioner inom den tidigare IM-föreningen, har automationsföretagen tagit steget och etablerat en egen förening. Sedan årsskiftet 2010 finns Branschorganisationen Svensk Automation.
Branschorganisationen Svensk Automation arbetar med att stärka branschen i allmänhet och medlemsföretagen i synnerhet genom att bevaka och agera i branschgemensamma frågor, informera om branschen samt vara mötesplats och forum för samverkan. Genom att samarbeta skapar man en starkare bransch.

Kalender

Svensk Automations årsmöte

Torsdagen den 30 maj i Göteborg

Anmälan till Kristina Wirbing på:  kwi@branschkansliet.se

Bli medlem!

Vill även ditt företag vara med och dra nytta av de fördelar vi erbjuder:

  • Professionellt nätverk - träffa kollegor i branschen
  • Inflytande och rabatter på mässor
  • Egen marknadsstatistik
  • Koll på lagar och regelverk
  • Tillsammans skapar vi strategisk överblick över branschen!